Miljørigtigt & Sjovt

Ta' din kørestol med dig

ind i din CARPER

CARPER  

el-køretøjer

LOVE, REGLER & GODKENDELSER

Der kommer nye regler fra nytår omkring godkendelser og nummerplade. Det betyder, at også knallert/scooter 25 skal indregistreres og have nummerplade på. De køretøjer der er solgt inden 31/12 2019 skal fortsat køre uden nummerplade. Kørekortregler vil fortsat være de samme.

Love omkring placering i trafikken og passagerer i trehjulet knallert


Færdselsloven


Kapitel 8 – særlige regler for knallerter


§51 stk. 7 passagerer under 5 år må ikke befordres på trehjulet knallert, medmindre passagersiddepladsen er forsynet med sikkerhedssele.


Er man over 5 år må man altså gerne befordres på trehjulet knallert.

(fabrikanten skal ved typegodkendelse oplyse om lastevne og siddepladser og dette vil være gældende for det enkelte køretøj. Det er altså ikke alle trehjulede knallerter der automatisk må medtage passagerer)Kapitel 4 – færdselsregler for kørende


Anvendelse af vejens forskellige baner

Stk. 3. cykel eller lille knallert må ikke føres på cykelsti, såfremt køretøjet på grund af dets bredde i belæsset eller ubelæsset stand kan være til væsentlig ulempe for andre kørende på cykelstien.


Der er mange modsigelser på dette punkt. Nogle steder står der man SKAL køre på cykelsti. Andre steder står der man ikke må, hvis man er til gene for andre trafikanter. Dette skyldes bl.a. at man her ikke skelner imellem de forskellige hastigheder der er på knallerter. Man må selv vurdere om pågældende cykelsti er for smal. Hos Carper anbefaler vi at man kører på cykelsti hvor de forefindes og udviser hensyn til andre ved at trække ind til siden når der kommer andre kørende.Generelle handelsvilkår


Specielt hjemtagede modeller samt ombyggede / tilpassede modeller tages kun retur med fradrag for alle omkostninger forhandleren måtte have eller få ved tilbagetagelse og videresalg.


Udtalelse fra Færdselsstyrelsen ang. kørsel med knallert 25/invalideknallert


Se svaret fra Færdselsstyrelsen her.

 

Der er 29. september 2016 rettet henvendelse til Færdselsstyrelsen vedrørende brug af invalideknallert.

Den polemik, som stammer fra en TV2 udsendelse sidst i august, hvor det blev fortalt at en fører af invalideknallert skal være invalid for at måtte føre en invalideknallert. Man må gerne have en udtalelse, som kan rundsendes til forhandlere, og kunder, da mange brugere af knallerter er nervøse.

Færdselsstyrelsen kan orientere om, at der ikke er fastsat regler for brug af invalideknallert. Dvs. at enhver person kan/må føre en invalideknallert uden at være invalid.


Venlig hilsen

Færdselsstyrelsen

Danish Road Safety Agency

Sorsigvej 35

6760 Ribe


----------------------

Der kræves ikke kørekort til en knallert 25 hvis man er over 18 år. Er man under 18 år kræves knallertkørekort.   

CARPER anbefaler at man sætter et 25 km skilt bagpå for at vise at det er en invalideknallert/knallert 25.


Med venlig hilsen

Per Alslöw

Carper el-køretøjer